מיניות ורומנטיקה בקרב אוטיסטים

תקופה ארוכה, אוטיסטים נפתסו כ"א-מינים", כילדים (גדולים או קטנים) שענייני רומנטיקה ומיניות אינם בסדר העדיפויות שלהם.
בהרצאה זו, המבוססת על מיטב המחקרים בתחום האוטיזם, מרדכי חושף עולם מרתק ומשונה שמועטים יודעים עליו.