מיניות ורומנטיקה בקרב אוטיסטים

תקופה ארוכה, אוטיסטים נפתסו כ”א-מינים”, כילדים (גדולים או קטנים) שענייני רומנטיקה ומיניות אינם בסדר העדיפויות שלהם.
בהרצאה זו, המבוססת על מיטב המחקרים בתחום האוטיזם, מרדכי חושף עולם מרתק ומשונה שמועטים יודעים עליו.

שמעתם כבר על הספר שלי?