האם הזכרון שלנו אמין?

בתי משפט, העברת מסורת משפחתית, חקירות משטרתיות הן רק דוגמאות מעטות מיני רבות על השימוש שלנו בזכרון.
אין רובד בחיינו היום-יומיים בו הזכרון שלנו לא מעורב. אך האם הוא אמין? איך בכלל הוא פועל?
דרך הרצאה זו, מרדכי מחולל מהפכה של ממש באשר לתפיסתנו את הזכרון ויעניק לאנשי מקצוע כלים מדעיים ומחשבתיים שישנו את פני המקצוע שלהם